พิเศษจำลองขนส่ง (2013) ดาวน์โหลดฝนตกหนัก

Added: 2015/06/07, 19:43 | ดาวน์โหลด: 894
จำลองการขนส่งรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่

ปล่อยตัว: 2013
แนว: จำลอง
ผู้พัฒนา: Astragon
เผยแพร่: Astragon
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
แพทย์: ปัจจุบัน (TiNYiSO)

ความต้องการของระบบ:
Windows (SP3) / Vista / 7
หน่วยประมวลผล 2 GHz
RAM 2 GB
Geforce 6x / Radeon X1000
DirectX 9.0c

จำลองการขนส่งพิเศษ (2013)

จำลองการขนส่งพิเศษ (2013)

จำลองการขนส่งพิเศษ (2013)

จำลองการขนส่งพิเศษ (2013)


ดาวน์โหลดพิเศษจำลองขนส่ง (2013) ฝนตกหนัก: